Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Elisabeths-Vereeniging

Naam St. Elisabeths-Vereeniging
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1854 (eerste vermelding)
Einddatum 1956 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'ten behoeve van armen zieken en kraamvrouwen'

Activiteit

arme rooms-katholieke zieken en vooral kraamvrouwen werden bezocht en van goederen uit het magazijn (voeding en/of kleding en/of brandstof) voorzien

Beschermheren -of vrouwen

eere-president: de pastoor van de parochie

Bestuursleden

In 1894: mevr. wed. J.F. Kolkman-Masion, presidente, mej. M. Masion penningmeesteresse, mevr. Boers-Derkenne, secretaresse, mevr. B. Koldewey-Masion, magazijnmeesteresse en mevr. C.W.H. Eijgenraam-Holland.

In 1899 is mevr. Masion van Roer, gewoon bestuurslid en in haar plaats mevr. Busch-de la Cour penningmeesteresse. Mevr. Eijgenraam-Holland is inmiddels magazijnmeesteresse. Deze situatie is in 1903 vrijwel ongewijzigd.

Verantwoording gegevens

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 448-449

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 257.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 585

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 734 (geen inlichtingen ontvangen) en 790 (kraamzorg als boven omschreven).

ad begindatum:

Ontleend aan de inleiding van de inventaris van het archief van de Rooms-katholieke parochie van de Heilige Bonifatius, dat onder toegangsnummer 29 wordt bewaard in het Stadsarchief Dordrecht.

ad laatste vermelding:

De Elisabethsvereniging te Dordrecht komt voor in het overzicht van in 1956 nog bestaande instellingen voor maatschappelijk werk (voorheen 'van weldadigheid') in Nederland, samengesteld door J. Everts/A. Treurniet in 1956. De hierin vermelde instellingen zijn tezamen met die uit de bovenvermelde Gids van Blankenberg c.s. uit 1899 door T. Kappelhof en V. Kingma verwerkt in de database: Locale Instellingen, onderdeel van het digitale onderzoeksgids 'Sociale Zekerheid'. De database is te raadplegen op de website van het Instituut voor Nederlandse geschiedenis:

www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Socialezekerheid/lokale_instellingen

Gevraagde inlichting niet ontvangen Blankenberg c.s. hebben tijdens hun onderzoek voor de Gids de vereniging een vragenlijst gestuurd, maar geen enkele reactie daarop gehoord. In de Gids is daarom bij deze instelling vermeld dat de gevraagde inlichtingen niet ontvangen waren. Meer
Blankenberg c.s. schrijven in hun inleiding op de Gids (p. XVI), dat dit regelmatig voorkwam, maar zij gaan niet in op mogelijke verklaringen. We kunnen veronderstellen dat instellingen op hun privacy gesteld waren en het niet nodig vonden hun werkwijze en ondersteuningscriteria openbaar te maken. Naast geslotenheid kunnen er echter ook heel andere verklaringen zijn: misschien was een instelling gebrekkig georganiseerd of functioneerde niet meer op het moment dat de enquête ontvangen werd.

Archief

Archiefstukken m.b.t. de St. Elisabeths-vereeniging te Dordrecht over de periode 1905-1942 bevinden zich in het archief van het Bisdom Rotterdam dat onder nr. 3.18.01.01 wordt bewaard in het Nationaal Archief.

 

Het archief van de rooms-katholieke parochie van de Heilige Bonifatius in het Stadsarchief Dordrecht bevat geen stukken m.b.t. de St. Elisabethsvereniging.Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Kokkelkoren, A., De Sint Elisabeth-vereeniging te Dordrecht 1854-1929 (Dordrecht 1929).