Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Hubertus-Vereeniging

Naam St. Hubertus-Vereeniging
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1895 (eerste vermelding)
Einddatum 1965 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het oprichten en instandhouden van 'het R.K. Doorgangshuis (...) een tijdelijke toevlucht voor R.K. gevallen vrouwen en meisjes, totdat zij in een gesticht worden opgenomen of er op andere wijze voor hen gezorgd wordt

Activiteit

1. Het oprichten en instandhouden van een doorgangshuis als tijdelijk toevluchtsoord voor R.K. gevallen vrouwen en meisjes.

2. Het opzetten en instandhouden van de organisatie 'Hulp aan vrouwen en meisjes'.

3. Het opzetten van een crêche.

Bestuursleden

In 1899: Rector W.H.J. Willeman, president, Mevr. H. de Block-Faij, vice-presidente, C. Slaghek-Terwindt, secretaresse en B. Koedijk-Slaghek, penningmeesteresse. Het damesbestuur wordt geadviseerd door de heren: dr. J.J. van der Eijnden, mr. L. Povel en H.J.L. Schmedding.

 

Eigen gebouw (adres)

Het R.K. Doorgangshuis is gevestigd Prinsengracht 196 te Amsterdam.

Vergaderplaats

Het verenigingslokaal is gevestigd Prinsengracht 520 te Amsterdam.

Verantwoording gegevens

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 205.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefperiode van het betreffende dossier in het Stadsarchief Amsterdam.

Opmerkingen

status:

'De H. Hubertus-vereeniging is bisschoppelijk goedgekeurd en ook wettelijk als vereeniging van Liefdadigheid erkend.'

ad begindatum, eerste vermelding:

In de Pius-Almanak 1899-1900 wordt m.b.t. de Hubertusafdeling 'Hulp aan vrouwen en meisjes' opgemerkt: 'In 1895-1896 werden 80 vrouwen en 21 kinderen binnenshuis en 200 vrouwen en 74 kinderen buitenshuis geholpen. De vrouwen die opgenomen werden vertoefden tussen 3 weken en 8 maanden op de Rozengracht;' (205)

Archief

Archiefstukken m.b.t. de St. Hubertus Vereeniging over de periode 1916 – 1965 bevinden zich in de rubriek Documentatie in het archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers te Amsterdam dat onder no 400 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.