Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Amsterdamsche Vereeniging tot bestrijding der Prostitutie

Naam Amsterdamsche Vereeniging tot bestrijding der Prostitutie
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1880 (oprichting)
Einddatum 1931 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Prostituees, Verwaarloosde kinderen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Met alle beschikbare middelen de Prostitutie te bestrijden.

Activiteit

1. de hulpverleening aan en redding van ongehuwde moeders, in de eerste plaats van die, welke voor de eerste maal moeder worden;

2. opname van kinderen, wier moeder bij of kort na de geboorte is overleden; onverschillig tot welke gezindte dezen behooren.

Hiertoe werd op 28 juli 1882 de inrichting Beth-Paleth (plaats der beschutting) in gebruik genomen.

Werkt samen met

dochtervereniging "Beth Palet", althans voor 'wat de maatschappelijke zijde van het prostitutievraagstuk betreft'.

 

Neemt deel aan

Neemt, samen met "Beth Paleth" en andere zusterverenigingen, deel aan de christelijke filantropie van de Inwendige Zending. De zusterverenigingen zijn de verenigingen met een Doorgangshuis en verenigingen of commissies 'ter opbeuring’ te Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Leeuwarden, Nijmegen, Leiden, Haarlem, Groningen en Arnhem. Vanaf de 80-er jaren kwamen al deze verenigingen, die enkele of al hun 'gevallenen' naar het Asyl Steenbeek stuurden, bijeen op de 'vluchtheuvel' te Zetten bij dat Asyl.

Koninklijk Besluit 29 oktober 1880 nr. 24; 3 maart 1893
Staatscourant

27 januari 1881

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
326
Verantwoording gegevens

Beth Palet Vereeniging tot redding van gevallenen. Eigen uitgave van de vereniging (Amsterdam z.j., na 1931)

L. Heldring, 'Verslag van de vijfde algemeene vergadering voor Inwendige Zending te Amsterdam' in: Bouwsteenen. Tijdschrift voor de Inwendige Zending 1e jrg. (1882) 242, 323-324 en 338.