Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Johannes" tot steun van bejaarde, zieke en hulpbehoevende onderwijzers en onderwijzeressen van Christelijk Bijzondere Scholen in Nederland

Naam Vereeniging "Johannes" tot steun van bejaarde, zieke en hulpbehoevende onderwijzers en onderwijzeressen van Christelijk Bijzondere Scholen in Nederland
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1879
Einddatum 1879 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ouderen, Protestanten (plaatselijk)
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

aan bejaarde, zieke of hulpbehoevende bijzondere onderwijzers en onderwijzeressen in Nederland finantieele hulp te verleenen (Goossens)

Activiteit

het verlenen van geldelijke steun hulp aan bejaarde, zieke of hulpbehoevende protestantse onderwijzers en onderwijzeressen in Nederland

Koninklijk Besluit 3 mei 1879 nr. 16
Staatscourant

20-06-1879

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2987
Opmerkingen

ad richtgroep:

bejaarde protestantse onderwijzers en onderwijzeressen