Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Werkmans-ondersteuning

Naam Vereeniging Werkmans-ondersteuning
Plaats Zaandijk
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1880 (eerste vermelding)
Einddatum 1960 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Arbeiders
Werkingsgebied Lokaal
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 404.

ad eerste en laatste vermelding:

ontleend aan de archiefbeschrijving

Gevraagde inlichting niet ontvangen Blankenberg c.s. hebben tijdens hun onderzoek voor de Gids de vereniging een vragenlijst gestuurd, maar geen enkele reactie daarop gehoord. In de Gids is daarom bij deze instelling vermeld dat de gevraagde inlichtingen niet ontvangen waren. Meer
Blankenberg c.s. schrijven in hun inleiding op de Gids (p. XVI), dat dit regelmatig voorkwam, maar zij gaan niet in op mogelijke verklaringen. We kunnen veronderstellen dat instellingen op hun privacy gesteld waren en het niet nodig vonden hun werkwijze en ondersteuningscriteria openbaar te maken. Naast geslotenheid kunnen er echter ook heel andere verklaringen zijn: misschien was een instelling gebrekkig georganiseerd of functioneerde niet meer op het moment dat de enquête ontvangen werd.
Opmerkingen

ad doelstelling en activiteit:

Ook zonder nadere inlichtingen hebben Blankenberg c.s. deze vereniging ondergebracht in de categorie ‘Bedeelingen’.

Archief

Het archief van de Vereeniging Werkmans-ondersteuning te Zaandijk 1880-1960 bevndt zich in het Gemeentearchief Zaanstad onder toegangsnummer PA-224. Archieftitel: Burgervereniging Werkmansondersteuning Zaandijk (0,08 m.; plaatsingslijst, nog niet op de website van het Gemeentearchief te raadplegen)
.