Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Hulp in Nood"

Naam Vereeniging "Hulp in Nood"
Opmerkingen over naam ook wel Dames-vereeniging "Hulp in Nood" genoemd
Plaats Vlaardingen
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1960 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

armen te ondersteunen

Activiteit

'De uitdeelingen bestaan in levensmiddelen, brandstoffen, ligging en dekking; voornamelijk worden ouden van dagen of tijdelijk werkloozen ondersteund, zonder onderscheid van godsdienstige gezindte. Het onderzoek en huisbezoek geschiedt door onbezoldigde vrouwelijke bezoeksters; de beslissing berust bij het bestuur'.

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 383.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefperiode van het verenigingsarchief.

Archief

Het archief van de Vereeniging 'Hulp in Nood' (1906) 1912-1960 wordt bewaard in het Stadsarchief Vlaardingen onder toegangsnummer 109.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Stadsarchief Vlaardingen
Naam collectie Vereniging 'Hulp in Nood' (1906) 1912 -1960
Beheersnummer 109
Toegang inventaris
Omvang 0,12 m.
Statuten ja

Statuten, 1912 N.B. Met bijlagen en akte tot wijziging 1948 1 omslag

Reglementen nee
Ledenlijsten ja

Naamlijst van contribuanten,  z.j. 1 omslag

Ledenlijst, met lijst van aftredende bestuursleden, 1942 – 1943, 2  stukken

Notulen ja

notulen van ledenvergaderingen,  1912 – 1960  2  stukken in een omslag

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen,  1941 – 1948  1 omslag

Audio-visuele elementen nee
Correspondentie ja

Ingekomen stukken, 1914 – 1954  1 omslag

Minuten van uitgaande stukken, 1906 - 1953, z.j 1 omslag

Financiƫle stukken ja

Spaarbankboekjes, 1936 – 1959,  2 stukken  

Bijlagen kasboek 1948, 1953,  1 omslag

Kasboek, 1901 – 1959 1 deel

 

Overige stukken ja

Opgaven aan het Centraal Bureau voor de Statistiek, 1940 – 1957  1 omslag