Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een Israƫlitisch Weezenfonds

Naam Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een Israƫlitisch Weezenfonds
Plaats Leeuwarden
Provincie Friesland
Begindatum 1885 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Wezen
Werkingsgebied Regionaal
Doelstelling

de verpleging te bevorderen van Israëlitische Weezen, wier ouders, vader of moeder bij het overlijden te Leeuwarden woonachtig waren (Goossens)

Activiteit

het bijeenbrengen van fondsen tot ondersteuning van joodse wezen.

'Er bestaat geen gesticht maar uit dit fonds worden Israëlitische weezen, jongens zoowel als meisjes, uitbesteed bij particulieren of in het Israëlietisch weeshuis te Utrecht of Leiden. Halfweezen worden opgenomen, wanneer de moeder overblijft en zij niet kan voorzien in het onderhoud harer kinderen. Thans worden op deze wijze vijf kinderen uitbesteed.' (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 24 juli 1885 nr. 56; 10 december 1892
Staatscourant

15-08-1885, 11-01-1893

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2046
Verantwoording gegevens

Algemeen en laatste vermelding:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 384-385.

ad eerste vermelding:

ontleend aan het Reglement van de Vereeniging Israëlietisch Weezenfonds te Leeuwarden uit 1885

ad Koninklijk Besluit: behalve aan Goossens ook ontleend aan het register van de Staatscourant van 1893.

Opmerkingen

Het onder verantwoording gegevens genoemde 'Reglement' maakt deel uit van het bestand Rules and regulations of Dutch Jewish Communities and Associations (dates: 1726-1943) van de 'Bibliotheca Rosenthaliana', een van de bijzondere collecties van de universiteit van Amsterdam.