Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Dorcas

Naam Dorcas
Alternatieve namen
  • Genootschap voor schamele armen "Dorkas" ((gemeentelijke lijst uit 1917))
Plaats Maastricht
Provincie Limburg
Begindatum 1884 (eerste vermelding)
Einddatum 1917 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk), Vrouwen (algemeen)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

ondersteuning van arme protestantse (kraam-)vrouwen en werkverschaffing aan behoeftigen

Activiteit

'Ondersteund worden arme Protestantsche vrouwen door uitdeelingen in kleederen. Ook Protestantsche kraamvrouwen worden ondersteund.' (Blankenberg)

Bestuursleden

In 1884: mevr. P. Suringar-Rouffaer; L. Schmalhausen; L. Carben mevr. A.J. Plemp van Boekeren.

In 1890: mevr. P. Suringar-Rouffaer; L. Schmalhausen; mevr. A.J. Plemp van Boekeren; mevr. M. Laatsman-Nierstrasz.

Verantwoording gegevens

ad bestuursleden:

Adresboek van Maastricht 1884, 53 en 1890, 54.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de uit 1917 daterende ‘Lijst van instellingen van weldadigheid in de gemeente Maastricht, die aan den Armenraad voor den nieuwen termijn van 4 jaren deelnemen’ (Nationaal Archief, archief ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Volksgezondheid en Armwezen 1910-1918, inv. nr. 89).

overige gegevens:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 471, 803.