Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Genootschap Instituut tot onderwijs van blinden, afdeling Utrecht, Het -

Naam Genootschap Instituut tot onderwijs van blinden, afdeling Utrecht, Het -
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1895 (eerste vermelding)
Einddatum 1895 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gehandicapten, Jeugd 6-12
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het helpen instandhouden van het in 1808 te Amsterdam opgerichte "Instituut tot onderwijs van blinden"

Activiteit

het financieel bijdragen in de kosten van het "Instituut tot onderwijs van blinden" en het 'Gesticht voor volwassen blinden' te Amsterdam

Afdeling van

het landelijke genootschap "Instituut tot onderwijs van Blinden", opgericht in 1808 en gevestigd te Amsterdam.

Verantwoording gegevens

Algemeen en doelstelling:

Ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging.

J.T.H.C. van Ebbenhorst Tengbergen en J. Alblas, Liefdadige en andere nuttige instellingen te Utrecht Bijdrage tot de geschiedenis der Weldadigheid (Utrecht 1895) 126-128.

ad eerste en laatste vermelding:

Ontleend aan het jaar van uitgave de publicatie van Van Ebbenhorst Tengbergen.