Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Den Algemeenen Nederlandsche Geheel Onthouders Bond (ANGOB), afdeling Assendelft

Naam Den Algemeenen Nederlandsche Geheel Onthouders Bond (ANGOB), afdeling Assendelft
Plaats Assendelft
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1897 (oprichting)
Einddatum 1989 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Het tegengaan van drankproblemen bij het individu, het gezin en de maatschappij.

Een bond om in waarheid een band te smeeden tusschen alle eensgezinden (mededeling uit de oprichtingscirculaire in: De Wegwijzer 316.)

Art. 2 van het reglement, zoals geciteerd in de inleiding van de inventaris van de afdeling Leeuwarden van de Angob:

"De aaneensluiting van allen, die zich onthouden van het drinken en aanbieden van elke alcoholische drank en het maken van propaganda voor deze levenswijze, teneinde te komen tot een samenleving, waarin het nadeel van het alcoholgebruik, zoowel voor de gemeenschap als voor het individu, ten volle wordt begrepen".

Activiteit

het verspreiden van kennis over de gevolgen van (te veel) drinken;

hiérdoor het gebruik te ontmoedigen in plaats van door te straffen;

door zelf niet te drinken zich solidair te betonen met de dronkaard en tegelijk te tonen dat het leven ook zonder drank leefbaar is.

Afdeling van

Den Algemeenen Nederlandsche Geheel Onthouders Bond, opgericht in 1897 en gevestigd te Den Haag.

Verantwoording gegevens

De gegevens m.b.t. doelstelling en activiteit zijn ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging, begin en eindddatum aan de archiefbeschrijving

Opmerkingen

ad richtgroep:

alcoholisten, ook preventief

Archief

Het archief van de afdeling Assendelft 1897 – 1989 wordt onder toegangsnummer PA-303 bewaard in het Gemeentearchief Zaanstad (0,12;  plaatsingslijst, nog niet op de website van het gemeentearchief te raadplegen; openbaar)