Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandschen Protestanten-Bond, afdeling Rotterdam

Naam Nederlandschen Protestanten-Bond, afdeling Rotterdam
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1890 (oprichting)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

m.b.t. de armenzorg:

behoefige zieken in hun woningen doen bezoeken en verzorgen

Activiteit

het mogelijk maken dat rondgaande zusters behoefige zieken in hun woningen bezoeken en verzorgen

Afdeling van

de Nederlandsche Protestanten Bond, opgericht in 1870 en gevestigd te Utrecht.

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 742.

gegevens ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief

 

Opmerkingen

werkingsgebied:

Rotterdam in de naam staat voor Rechter Maasoever; in 1918 werd de afdeling Linker Maasoever opgericht; in 1955 vormden zij samen de afdeling Rotterdam.

ad levensbeschouwing:

vrijzinnig protestants

Archief

Het archief van de Nederlandse Protestanten Bond afdeling Rotterdam wordt onder toegangsnummer 135 bewaard in het Gemeentearchief Rotterdam. Het bevat geen 19e eeuws materiaal, ook niet m.b.t. de wijkverpleging die door de Bond georganiseerd werd.