Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Ahawas Nosjim

Naam Ahawas Nosjim
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd.
Plaats Steenwijk
Provincie Overijssel
Begindatum 1842 (oprichting)
Einddatum 1947 (opheffing)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Vrouwen (algemeen), Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Regionaal
Doelstelling

zieke vrouwen te verzorgen en begrafenissen van overleden joodse vrouwen te begeleiden

Activiteit

het verzorgen van zieke vrouwen en het begeleiden van de begrafenissen van joodse vrouwen

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de inventaris van het archief van de Nederlands-Israëlitische Gemeente van Steenwijk.

Opmerkingen

ad einddatum:

de Joodse gemeente te Steenwijk hield alszodanig op te bestaan in 1947, maar bleef formeel bestaan tot 1964.

 

ad richtgroep, ook:

stervenden en doden

Archief

Het nagelaten archief van deze vereniging maakt deel uit van het archief van de Nederlands-Israëlitische Gemeente van Steenwijk, dat onder toegangsnummer 528 wordt bewaard in het Historisch Centrum Overijssel. Het bevat:

Brief van de secretaris van de vrouwenvereniging aan de kerkeraad betreffende het deponeren van het reglement, 1869;

Fotokopie van het reglement van de damesvereniging Ahawas Nosjim, 1927