Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Herstellings- en Vacantie-oord voor Israëlitische kinderen te Wijk aan Zee

Naam Vereeniging Herstellings- en Vacantie-oord voor Israëlitische kinderen te Wijk aan Zee
Alternatieve namen
  • Vereeniging "Israëlitisch Herstellings- en vacantieoord te Wijk aan Zee" te Amsterdam (register van de Staatscourant van 1895)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1885 (eerste vermelding)
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12, Joden, Zieken
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

het tijdelijke verplegen van kinderen voor wie een verblijf buiten hunne woonplaats nuttig en noodzakelijk wordt geacht in een daartoe op te richten gesticht binnen de gemeente Wijk aan Zee (Goossens)

Activiteit

het financieren van een vakantiehuis waar behoeftige joodse kinderen een aantal weken kunnen verblijven om te herstellen of aan te sterken

Werkt samen met

de Vereeniging De Israëlietische Vacantie-kolonies te Den Haag, opgericht in 1897 en de Israëlietische Vereeniging voor Gezondheids-koloniën te Rotterdam, opgericht in 1885.

Eigen gebouw (adres)

'Op de Voorstraat in Wijk aan Zee is levensmiddelenzaak "Van Son". Hier was in eerste instantie het "Herstellings- en Vacantieoord voor Israëlitische kinderen" gevestigd, opgericht rond 1885'. (http://www.joodsamsterdam.nl/strwijkaanzee.htm, geraadpleegd op 21 oktober 2010.)

Koninklijk Besluit 16 juni 1885 nr. 40; 13 maart 1895
Staatscourant

18-07-1885

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
429
Verantwoording gegevens

'Israëlitisch Herstellingsoord, Wijk aan Zee', in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 11 mei 1900.

ad Koninklijk Besluit, ook:

Register van de Staatscourant van 1895

ad naam en eigen gebouw:

http://www.joodsamsterdam.nl/strwijkaanzee.htm, geraadpleegd op 21 oktober 2010.