Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Genootschap tot Nut van minvermogende ongehuwde Israëlieten

Naam Genootschap tot Nut van minvermogende ongehuwde Israëlieten
Alternatieve namen
  • Genootschap tot Nut van Minvermogende Ongehuwde Nederlandsche Israëlieten (jaarboek van 674)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1846 (eerste vermelding)
Einddatum 1933 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Ongehuwde Nederlandsche Israëlieten van onbesproken zedelijk gedrag, die minstens twee jaar te Amsterdam wonen, te doen huwen volgens de Mozaische wet. (Akers)

Activiteit

'Verstrekt een uitzet en eene som gelds aan onvermogende Ned. Israëlieten, die volgens de Mozaïsche wet wenschen te huwen en bruid en bruigom zijn.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

Algemeen:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 448.

ad doelstelling:

ontleend aan: Hilary Akers, 'Overzicht van verenigingen in Amsterdam in de jaren 1870-1920' - Onderdeel van het stageonderzoek van H.A. voor Boudien de Vries (UvA 2004). Akers put haar gegevens voor deze vereniging uit het Jaarboek van 5674 (1913-1914) Uitgegeven door de Centrale Organisatie voor de religieuze en morele verheffing der Joden in Nederland (Amsterdam 1913), dat zich in de bibliotheek van het Stadsarchief Amsterdam bevindt.

ad begindatum:

zie http://www.trouw.nl/krantenarchief/1999/09/21/2411459/Van_oud_papier_en_joods_liefdewerk.html

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefgegevens

Archief

Archiefstukken m.b.t. het Genootschap tot nut van minvermogende ongehuwde Israëlieten 1908 - 1933 bevinden zich in de rubriek Documentatie van het archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers te Amsterdam dat onder no 400 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam. 1 omslag.