Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Kindervoeding"

Naam Vereeniging "Kindervoeding"
Plaats Middelburg
Provincie Zeeland
Begindatum 1890 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

aan te Middelburg schoolgaande behoeftige kinderen warm voedsel te verschaffen (Goossens)

Activiteit

'Warm voedsel wordt van begin November tot eind April verstrekt aan kinderen, schoolgaande op openbare of bijzondere scholen van lager onderwijs, die thuis onvoldoende gevoed worden; daarvoor is een lokaal gehuurd en ingericht.' (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 22 februari 1890 nr. 23
Staatscourant

24 april 1890

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2247
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 491.