Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot hulpbetoon bij Ziekenverpleging

Naam Vereeniging tot hulpbetoon bij Ziekenverpleging
Plaats Koedijk
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Het verstrekken van artikelen voor ziekenverpleging en versterkende middelen aan behoeftige zieken.

Activiteit

Het (doen) verstrekken van artikelen voor ziekenverpleging en versterkende middelen aan behoeftige zieken.

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 761.