Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij tot opvoeding van Weezen in het Huisgezin, Comité Dordrecht

Naam Maatschappij tot opvoeding van Weezen in het Huisgezin, Comité Dordrecht
Alternatieve namen
  • Maatschappij van weezenverpleging in het huisgezin ((Adresboek 1899))
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1879 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Verwaarloosde kinderen, Wezen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

zooveel mogelijk tegen billijke vergoeding, de opvoeding van weezen in huisgezinnen te bevorderen en te verbeteren.

 

Activiteit

Het financieel mogelijk maken om wezen (en verwaarloosde minderjarigen) die onder voogdij van derden stonden, op te voeden. De opvoeding geschiedde, eventueel na een tijdelijke opname in 'het huis van ontvangst en doorgang Zandbergen' bij Amersfoort, uitsluitend door verpleging in een gezin, tenzij om bijzondere redenen opname in een tehuis dringend noodzakelijke werd geacht. (V.d. Zijl)

 

Bestuursleden

In 1879 en in 1885:

Ds. P.M. Keller van Hoorn, voorzitter; A. Stoop van Zwijndrecht, secretaris-penningmeester.

in 1899:

Ds. P. M. Keller van Hoorn, voorzitter en N. P. Jongkindt, secretaris-penningmeester.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling, activiteit en levensbeschouwing:

ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging.

gegevens m.b.t. de afdeling:

Adresboek van Dordrecht 1879.

Adresboel der Gemeente Dordrecht 1885 en 1899.

ad activiteit:

J. van der Zijl (red.), Gids voor vereenigingen en instellingen op het gebied der kinderverzorging (Den Haag 1912) 18. Uitgave van het Bureau van den Bond ter Behartiging van de belangen van het Kind.

Opmerkingen

Het Comité Dordrecht telt in 1879 18 leden en 28 begunstigers. Dergelijke gegevens ontbreken in de latere adresboeken.