Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging van Dames

Naam Vereeniging van Dames
Alternatieve namen
  • Roomsch- Katholieke Dames-Vereeniging (Blankenberg)
Plaats IJsselstein
Provincie Utrecht
Begindatum 1894 (eerste vermelding)
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'voor kleeding van behoeftige kinderen bij de eerste H. Communie'

Activiteit

het maken van kleding voor arme communicantjes

Bestuursleden

in 1903: G. Poot-Scholman, presidente en wed. J. van Eyk-Okhuizen, secr.-penningmeesteresse.

Verantwoording gegevens

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894): vermelding van de vereniging zonder de namen van de bestuursleden.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899): vermelding van de vereniging zonder de namen van de bestuursleden.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 925.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 455.