Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Elisabeths-Vereeniging

Naam St. Elisabeths-Vereeniging
Plaats Beverwijk
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1894 (eerste vermelding)
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het bezoeken en ondersteunen van arme zieken en kraamvrouwen

Activiteit

het bezoeken van arme zieken en kraamvrouwen en het daarbij uitdelen van goederen uit het magazijn

'Behoeftige kraamvrouwen, gehuwd en R.K., worden gesteund met goederen: 1 vrouwenhemd, 1 laken, 13 stuks kinderkleederen, 1 wollen dekentje, 1 kinderbedje, en met eenige kruidenierswaren, soms versterkende middelen en warm eten gedurende 9 dagen, (bereid door R.-K. zusters); dit moet worden afgehaald.' (Blankenberg 795)

Bestuursleden

in 1894, 1899 en 1903: mevr. A.M.T. v. Waterschoot v.d. Gracht-Herckenraht, presidente, mej. A. Tromp, vice-presidente, mej. M. Braun-De Boer, penningmeesteresse en mej. van der Kolk-Braun, secretaresse.

Deken en pastoor M. Kreijs, directeur in 1894 en zijn opvolger: A. Waare in 1899 en 1903. (Pius-Almanakken)

Verantwoording gegevens

gegevens, inclusief de eerste en laatste vermelding, ontleend aan de

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 428
Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900
(Alkmaar 1899) 236

Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 557.

ad activiteit:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 755, 795.