Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Departement Den Haag

Naam Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Departement Den Haag
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 11 augustus 1796 (oprichting)
Einddatum 1978 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten, Armen algemeen, Werklozen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en haar afdelingen waren primair gericht op het 'beschaven' van het Nederlandse volk, in de afdeling Den Haag ging dat gepaard met het oprichten en instandhouden van de liefdadige 'Commissie van winkelkaartjes'.

Activiteit

op het gebied van armenzorg:

'De Commissie van winkelkaartjes werd in 1845 in het leven geroepen om aan minvermogenden en behoeftigen levensmiddelen te verstrekken door het verkrijgbaar stellen van kaartjes, die ter inwisseling voor grutterswaren, brandstoffen, vlees, etc. in daartoe aangewezen winkels konden worden aangeboden. De kaartjes waren voor 5, 10 en 25 cent bij de leden van de commissie verkrijgbaar. De instelling werd tevens opgericht om vermogenden in staat te stellen verstandige weldadigheid te betrachten en zodoende het alcoholisme onder de arbeiders te beteugelen. In het eerste jaar, 1845/46 werden reeds 12650 kaartjes uitgereikt. Met ingang van het jaar 1920 werd deze instelling opgeheven.' (inleiding inventaris)

Voorts nam het Haagse departement het initiatief tot de oprichting van een aparte vereniging de Hulpbank in 1851.

Afdeling van

de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, opgericht in 1784 te Edam en vanaf 1787 gevestigd te Amsterdam.

Oprichters

Cornelis Felix van Maanen en Gozewijn Jan Loncq, tezamen met 20 anderen.

Verantwoording gegevens

De gegevens, inclusief de laatste vermelding, zijn ontleend aan de inventaris van het departementsarchief en aan de korte inleiding bij de archiefstukken van de Commissie voor winkelkaarten.

ad leden:

W.W. Mijnhardt en A.J. Wichers (reds.), Om het Algemeen Volksgeluk. Twee eeuwen particulier initiatief 1784-1984. Gedenkboek ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (Edam 1984) 65.

De Hulpbank in Den Haag wordt meegenomen in het vergelijkende onderzoek naar hulpbanken in Ierland (de oudste), Engeland, Duitsland en als laatste Nederland van H.J. van der Heim, De Hulpbank als middel tot voorkoming van armoede beschouwd door jhr. mr. - (Amsterdam 1854) 24, 25, 39

 

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

neutraal met een protestantse inslag die in de loop der tijd minder dominant werd.

De eerste (1846) en laatste vermelding (1919) van de Commissie voor de winkelkaartjes zijn ontleend aan het bewaard gebleven archiefmateriaal.

ad leden:

Tot circa 1900: mannen, zonder dat vrouwen expliciet werden uitgesloten, ze waren gewoon geen lid. Mijnhardt schrijft over het jaar 1864: 'Aan het afzonderlijk lidmaatschap van de vrouw werd toen nog helemaal niet gedacht. Dat komt pas weer 35 jaar later.' (Mijnhardt 65)

ad richtgroep:

alcoholisten en werklozen, preventief

Archief

Het archief van het departement Den Haag van de Mij. tot Nut van 't Algemeen 1796-1978, inclusief dat van de afzonderlijke commissies van het Nut (Commissie voor winkelkaarten (1845-1920), worden onder toegangsnummer 202-1 bewaard in het Haags Gemeentearchief.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Haags Gemeentearchief
Naam collectie archief van het departement Den Haag van de Mij. tot Nut van 't Algemeen 1796-1978
Beheersnummer 202-1
Toegang inventaris
Reglementen ja

Reglementen voor de afd. winkelkaartjes, 1846 nov 10, 1849 april 25, 1870 juli 15, 1892 febr 12, 1897 febr 10

Notulen ja

Notulen van de commissie voor de uitgifte van winkelkaartjes, 1894 november 16 - 1920 jan 16;

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen van de commissie tot uitgifte van winkelkaartjes, 1846-1919

Financiƫle stukken ja

 Rekeningen en verantwoordingen van de commissie tot uitgifte van winkelkaartjes, 1846 - 1919.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Hillenius, D., Twee Nuts eeuwen in Den Haag 1796-1996 (Den Haag 1996).