Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Leezrath Jethomim" (tot ondersteuning van Weezen door het doen aanleeren van ambachten)

Naam Vereeniging "Leezrath Jethomim" (tot ondersteuning van Weezen door het doen aanleeren van ambachten)
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd.
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1887 (eerste vermelding)
Einddatum 1887 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Wezen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

weezen van beiderlei kunne die niet in een gesticht zijn opgenomen door het doen aanleeren van een of ander ambacht in staat te stellen, later in hun eigen onderhoud te kunnen [sic] voorzien (Goossens)

Activiteit

wezen, zowel jongens als meisjes, die niet in een weeshuis waren opgenomen een ambacht of vak leren zodat zij later in hun eigen onderhoud konden voorzien

Koninklijk Besluit 13 maart 1887 nr. 4
Staatscourant

04-05-1887

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
486