Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Israëlische Weldadigheidsvereeniging “Abodath Hakkodesh”

Naam Israëlische Weldadigheidsvereeniging “Abodath Hakkodesh”
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van de joodse verenigingen is zeer gevarieerd.
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum mei 1885 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Joden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

huisgezinnen die door ziekte of door achteruitgang hunner zaken in hulpbehoevenden toestand zijn geraakt, geldelijk te ondersteunen

Activiteit

ondersteuning van verarmde joodse gezinnen te Haarlem

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 399.