Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging ter verzorging van weezen, genaamd "Weeshuis voor Zuid- en Noord-Beveland"

Naam Vereeniging ter verzorging van weezen, genaamd "Weeshuis voor Zuid- en Noord-Beveland"
Plaats Kloetinge
Provincie Zeeland
Begindatum 1867 (oprichting)
Einddatum
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Verwaarloosde kinderen, Wezen
Werkingsgebied Regionaal
Doelstelling

de verzorging en opvoeding van weezen in de eerste plaats, zoo mogelijk ook van half-verweesde en van verlaten kinderen, uit Noord- en Zuid-Beveland. (Goossens)

Activiteit

financiering van 'de verzorging en opvoeding van weezen in de eerste plaats, zoo mogelijk ook van half-verweesde en van verlaten kinderen, uit Noord- en Zuid-Beveland'.

Voortgezet als

Vereeniging tot weezenverpleging voor Zuid- en Noord-Beveland te Goes.

Koninklijk Besluit 5 december 1871 nr. 12; 22 december 1875 nr. 10
Staatscourant

02-01-1872; 9 januari 1876

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1955
Verantwoording gegevens

De beëindiging en heroprichting van de vereniging en ligt tussen 9-1-1876 en 23-4-1883.

Opmerkingen

ad laatste vermelding:

Het is niet duidelijk wanneer precies de Vereeniging ter verzorging van weezen, genaamd "Weeshuis voor Zuid- en Noord-Beveland" te Kloetinge is heropgericht als Vereeniging tot weezenverpleging voor Zuid- en Noord-Beveland te Goes.