Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereniging het Nederlandsch gasthuis voor behoeftige en minvermogende ooglijders te Utrecht, commissie te Middelburg

Naam Vereniging het Nederlandsch gasthuis voor behoeftige en minvermogende ooglijders te Utrecht, commissie te Middelburg
Plaats Middelburg
Provincie Zeeland
Begindatum 1875 (eerste vermelding)
Einddatum 1880 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gehandicapten
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

instandhouding en uitbreiding van het Nederlandsch Gasthuis voor behoeftige en minvermogende ooglijders te Utrecht

Activiteit

het helpen financieren van de instandhouding van het Gasthuis te Utrecht, uitsluitend bestemd voor behoeftige en minvermogende blinden

Afdeling van

of 'commissie van' de landelijke vereniging het Nederlandsch gasthuis voor behoeftige en minvermogende ooglijders te Utrecht, opgericht in 1858.

Bestuursleden

In 1875:

voorzitterspost: vacant, secretaris en thesaurier: dr. Samuel Dobbelaer de Wind en het lid dr. Ysebrand Keijzer.

In 1880:

voorzitter: dr. Mari Jean Bouvin, secretaris en thesaurier: dr. Samuel Dobbelaer de Wind en het lid dr. Ysebrand Keijzer.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging

ad eerste en laatste vermelding en bestuursleden:

Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsche naamwijzer 1858, 1875 en 1880 (Middelburg 1858, 1875 en 1880). Geen vermelding in het jaarboekje van 1858.