Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereniging Hulp in Nood

Naam Vereniging Hulp in Nood
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Arbeiders, Weduwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Het hoofddoel der vereeniging is voorkoming van armoede, men steunt dus voornamelijk weduwen of invaliede werklieden.' (Blankenberg)

Activiteit

'Er wordt ondersteund in geld, levensmiddelen en brandstoffen (met Kerstmis), in sommige gevallen ligging en dekking; ook rentelooze voorschotten worden verschaft. De bedragen der ondersteuning zijn niet vastgesteld. Het is een vereischte dat men lid is van een werklieden-vereeniging, die bij ziekte geldelijke uitkeering geeft. Aanmelding moet aan het bestuur geschieden.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 381.