Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot verbetering van Woningen van den Werkenden Stand

Naam Vereeniging tot verbetering van Woningen van den Werkenden Stand
Plaats Joure
Provincie Friesland
Begindatum 1874 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Arbeiders
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het bouwen van woningen uitsluitend bestemd voor den werkman die eigenaar kan worden van het gedurende zekeren tijd door hem bewoonde huis (Goossens)

Activiteit

het financieren van de bouw van woningen uitsluitend bestemd voor de werkman die eigenaar kan worden van het gedurende zekere tijd door hem bewoonde huis

Koninklijk Besluit 3 september 1874 nr. 16
Staatscourant

08-01-1875

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1905