Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

9 teksten gevonden

FR 025 1320/06/01 * (Jacob) bisschop van Zuden en andere leden van de grafelijke Raad, in zitting in...
FR 034 1322/05/06 Graaf Willem III verzoekt eenieder om de kooplieden Gerbrand Siburgsz., Folkert...
ZE 186 1323/03/31 Graaf Willem III belooft Hendrik, zoon van de Zierikzeese poorter Waddin, de...
UT 075 1325/10/25 Graaf Willem III vergunt de executeurs van het testament van wijlen heer...
FR 089 1327/05/01 De raadslieden en de gemene stad van Staveren onderwerpen zich aan de uitspaak...
WO 077 1327/07/27 Graaf Willem III beleent Willem Hond, burger te Utrecht, met een jaarlijkse rente...
FR 104 1328/07/13 Graaf Willem III en de grietmannen van Westergo, van Franekeradeel, Wonseradeel,...
FR 106 1328/07/17 Schepenen, raad en gemene stad van Staveren stellen zich borg voor de betalingen...
AW 049 1330/06/25 Graaf Willem III scheldt een aantal met name genoemde kinderen, schoonkinderen en...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie