Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

69 teksten gevonden

NH 279 1266/12/19 Graaf Floris V neemt de burgers van Leiden op in zijn bescherming, bevestigt en...
WI 339x 1269/02/08 Dirk heer van Teilingen verkoopt aan Willem heer van Brederode het goed ...
WI 192 1269/11/03 Simon van Teilingen, baljuw van Noordholland, verkoopt het veen tussen...
NH 098 1276/11/20 Floris van Henegouwen beleent heer Dirk van Teilingen met het huis te Warmond met...
WI 340x 1279/09/23 * Simon van Teilingen, baljuw van Noordholland, wijst uit naam van de graaf aan...
NH 099 1281/03/20 Graaf Floris V verkoopt heer Dirk van Teilingen voor 1333 pond de ambachten...
WI 342 1283/05/03 Graaf Floris V verklaart dat heer Willem van Brederode voor de grafelijke Raad...
WI 228 1287/11/02 Graaf Floris V bevestigt de schenking door Gerard van Velsen aan diens echtgenote...
NH 402 1304/11/13 Graaf Willem III beleent heer Hendrik van Alkemade, ridder, met de tiende te...
KE 146 1307/04/12 Jan van Haarlem doet in tegenwoordigheid van een aantal met name genoemde edelen...
KE 001 1317/01/11 Graaf Willem III schenkt aan Willem vrouw Baartenz., rentmeester, tot een vrij...
NH 018 1317/01/15 Graaf Willem III wijst aan Willem vrouw Baartenz., rentmeester van Kennemerland...
NH 019 1317/01/15 * Graaf Willem III kent aan Jacob bisschop van Zuden en diens opvolgers als...
UT 009 1319/10/31 Graaf Willem III herstelt Simon van Teilingen tegen betaling van 200 pond...
ZH 042 1319/11/03 * Godfried, abt van de Sint Michielsabdij te Antwerpen, geeft vidimus van de...
WO 009 1320/09/12 Graaf Willem III verkoopt de 22 morgen in het ambacht Vleuten die eerder van...
NH 125 1322/04/27 * Graaf (Willem III) beleent Arnoud Foppenz. met 7½ morgen land te Abtswoude,...
NH 153 1322/08/11 Graaf Willem III vergunt zijn nicht jonkvrouw Catharina Willemsdr., vrouwe van...
NH 159 1322/08/25 Graaf Willem III machtigt de vrouwe van Voorne en Teilingen om binnen zijn land...
ZH 160 1324/04/27 Graaf Willem III beleent Herman van Hemert en diens zwager Jan van Nijmegen met...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie