Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

768 teksten gevonden

FR 007 802/12/31 * (Keizer) Karel de Grote verleent de Oost- en West-Friezen, vanwege hun...
UT 150 975/06/06 * Keizer Otto II schenkt de Sint Maartenskerk te Utrecht het goed te Muiden voor...
UT 151 975/06/06 * Keizer Otto II schenkt de Sint Maartenskerk te Utrecht zijn bezittingen in Muiden...
UT 148 1057/04/23 * Koning Hendrik IV bevestigt de schenking door zijn voorgangers aan de Utrechtse...
UT 149 1171/10/12 Keizer Frederik I bevestigt de schenking door (keizer) Otto II aan de Utrechtse...
ZH 077 1213/09/21 Graaf Willem I geeft enige voorrechten aan de poorters van Geertruidenberg.
UT 020 1245/12/20 Otto III, bisschop van Utrecht, verklaart dat hij in februari 1241, toen hij nog...
ZH 139 1248/01/26 Willem, gekozen rooms-koning, bevestigt de door graaf Floris IV aan de broeders...
ZH 406 1249/07/04 Rooms-koning Willem II zegt aan graaf Herman van Hennenberg bij gelegenheid van...
WI 337 1250/07/27 Graaf Willem II, rooms-koning, geeft aan Willem van Brederode een stuk land bij...
ZH 140 1252/10/25 Rooms-koning Willem II verruimt met instemming van zijn broer Floris de door...
NH 509 1262/04/07 * Gravin-weduwe Machteld schenkt aan haar dochter Margareta, gravin van...
NH 507 1268/07/13 Graaf Floris V schenkt het patronaatsrecht van de kerk van Leiden aan commandeur...
ZE 015 1269/07/03 Graaf Floris V erkent het recht van heer Albrecht van Voorne en diens opvolgers...
NH 508 1270/09/21 Graaf Floris V kent Aleid, jonkvrouw van wijlen koningin Elizabeth, een...
PC 011 1276/01/14 Graaf Floris V schenkt de poorters van Delft tolvrijdom in zijn gehele graafschap...
ZH 204 1278/08/06 Graaf Floris V kent heer Frank van Wezemaal, ridder, een renteleen toe van 6 pond...
ZH 141 1279/01/24 Graaf Floris V belooft de broeders van de Duitse Orde dat hij de door zijn vader,...
ZE 366 1284/02/28 Aleid weduwe van heer Jan van Avesnes schenkt aan schepenen van Middelburg ten...
ZE 348 1284/02/28 Aleid, weduwe van heer Jan van Avesnes, schenkt aan abt en convent van Middelburg...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie