Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Aartsbisdom Utrecht
naam, varianten geen
periode van bestaan 1853 - 1967
organisatie en inrichting het aartsbisdom Utrecht werd bij het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 heropgericht
het omvatte de provincies Utrecht, Gelderland ten noorden van de Waal, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen, het grootste gedeelte van het Gooiland, Uithoorn en de in Zuid-Holland gelegen staties Gorcum, Leerdam, Vianen en Everdingen
  in 1955/56 werd het aartsbisdom gesplitst: de provincies G...
taak, activiteiten nog invullen
zuil
vindplaats Het Utrechts Archief te Utrecht
openbaarheid de openbaarheidstermijn varieert al naargelang het stuk
het verdient aanbeveling hierover contact op te nemen met de studiezaal van het Utrechts Archief
voor raadpleging van niet-openbare stukken is toestemming van het aartsbisdom vereist
omvang; inventarisnummers 116 meter
1770 inv. nrs.
toon alle informatie