Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam afdeling Arbeid II
naam, varianten geen
periode van bestaan 1942 - 1967
organisatie en inrichting de afdeling ontstond in 1941 door een splitsing van afdeling Arbeid in de afdelingen Arbeid I en Arbeid II
beide afdelingen vielen onder het ministerie van Sociale Zaken
in 1946 telde de afdeling volgens de Staatsalmanak tenminste 7 beleidsmedewerkers
in 1947 werd de naam veranderd in afdeling Arbeidsverhoudingen
bij de reorganisatie ...
taak, activiteiten de afdeling was belast met de voorbereiding en de uitvoering van een groot aantal wetten waaronder voor het onderwerp alleen van belang is de Kinderbijslagwet voor Loontrekkenden (1939), voor zover deze verband hield met het loonbeleid
de uitvoering van deze wet lag in handen van de Raden van Arbeid en de Rijksverzekeringsbank c.q. Sociale Verzekeringsbank
in 1964 verdween de Kinderbijslagwet uit het takenpa...
zuil
vindplaats a) – b) Nationaal Archief, Den Haag
c) thans in bewerking, waarna overbrenging naar het Nationaal Archief zal volgen
in maart 2004 was nog niet bekend wanneer dit zou gebeuren.
openbaarheid a) en b) volledig
omvang; inventarisnummers a) 35,5 meter
5.773 inv. nrs. waarvan 136 inv. nrs. over de kinderbijslagverzekering
b) voor de bewerking: 6 meter
na de bewerking: 3 meter
172 inv. nrs.
c) onbekend
toon alle informatie