Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

Naam Armenraad Amsterdam
naam, varianten na 1945 noemden de Armenraden zich Sociale Raden
periode van bestaan 1913 - 1964
organisatie en inrichting de Armenraden konden krachtens de Armenwet van 1912 worden ingesteld en bestonden uit vertegenwoordigers van instellingen van weldadigheid
de oprichting geschiedde bij KB
de burgerlijke instellingen van weldadigheid moesten deelnemen, de overige instellingen konden daar zelf over beslissen
de leden van de raad traden om de vier jaar af, maar waren terstond herkiesbaar ...
taak, activiteiten art. 56 van de Armenwet geeft een taakomschrijving
de voornaamste taken waren:
1) doen van onderzoek naar de omstandigheden van personen die hulp hadden aangevraagd
2) aanleggen van een register met ingewonnen inlichtingen en andere gegevens
3) verstrekken van inlichtingen verkregen door 1) en 2) aan onder meer instellingen van weldadigh...
zuil
openbaarheid Amsterdam:
meestal openbaar, behalve de registers van inlichtingen en de eventuele bijbehorende cliëntendossiers voor de raadpleging waarvan toestemming moet worden gevraagd
Den Haag
hier het register verloren
voor de rest van het archief moet voor raadpleging van stukken jonger dan 75 jaar toestemming worden gevraagd bij het Colleg...
omvang; inventarisnummers Amsterdam: 102 meter (inclusief het archief van de Vereniging van Armbesturen)
Den Haag: 17,5 meter
784 inv. nrs.
’s-Hertogenbosch: 1 meter, niet geinventariseerd
toon alle informatie