Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Bedrijfsvereniging ?De Centrale Onderlinge?
naam, varianten Centrale Onderlinge Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering
later: Bedrijfsvereniging voor Ziekengeld- en Kinderbijslagverzekering
  De Centrale Onderlinge.
periode van bestaan 1918 - 1956 of later
organisatie en inrichting ontstaan en karakter
bij de inwerkingtreding van de Ziektewet in 1930 konden de werkgevers kiezen of zij de uitvoering daarvan opdroegen aan publiekrechtelijke Raden van Arbeid  of aan de privaatrechtelijke bedrijfsverenigingen
aan deze laatste werd nu wel de eis gesteld, dat zij door werknemers- en werkgeversorganisaties gezamenlijk waren opgericht
...
taak, activiteiten de taken van de bedrijfsverenigingen waren drieërlei: ten eerste de uitkeringsverzorging, ten tweede beheersing van het uitkeringsvolume en het verzekerde risico en ten derde de handhaving
de uitkeringsverzorging omvat de claimbeoordeling, de uitvoeringsbeslissing en de uitbetaling
de termen volume- en risicobeheersing waren gericht op voorkoming van een beroep van verzekerden op de uitkering, ter bege...
zuil
vindplaats onbekend
niet op het Nationaal Archief, noch op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
openbaarheid niet van toepassing
omvang; inventarisnummers onbekend
toon alle informatie