Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Gemengde Bedrijfsvereniging voor Ziekengeld- en Kinderbijslagverzekering
naam, varianten geen
periode van bestaan 1929 - 1956
organisatie en inrichting het secretariaat van deze bedrijfsvereniging werd in de periode 1929-1937 gevoerd door de Algemene Katholieke Werkgevers Vereniging
taak, activiteiten de taken van de bedrijfsverenigingen waren drieërlei: ten eerste de uitkeringsverzorging, ten tweede beheersing van het uitkeringsvolume en het verzekerde risico en ten derde de handhaving
de uitkeringsverzorging omvat de claimbeoordeling, de uitvoeringsbeslissing en de uitbetaling
de termen volume- en risicobeheersing waren gericht op voorkoming van een beroep van verzekerden op de uitkering, ter bege...
zuil
vindplaats onbekend
openbaarheid niet van toepassing
omvang; inventarisnummers onbekend
toon alle informatie