Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Centrale Gezondheidsraad
naam, varianten CGR
C.G.R.
periode van bestaan 1902 - 1919
organisatie en inrichting ingesteld krachtens de door Goeman Borgesius ontworpen Gezondheidswet van 1901
het was de bedoeling de sedert 1865 bestaande geneeskundige inspectie een betere basis te geven
de raad bestond uit:
een voorzitter en een secretaris
vier territoriale hoofdinspecteurs
één lid met de portefeuille ...
taak, activiteiten de Centrale Gezondheidsraad was bedoeld als hét sturende en coördinerende orgaan voor de gehele preventieve en curatieve gezondsheidszorg, met inbegrip van de milieuhygiëne
al spoedig bleek dat de combinatie van adviseren en sturen niet goed werkte
er ontstonden conflicten zowel met de minister en zijn departement als intern
wel bracht de Raad 258 adviezen...
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 12,9 meter
  ? inv. nrs.
toon alle informatie

Nadere toegang: Centrale Gezondheidsraad 1902-1919