Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Centrale Werkgevers Risico-Bank
naam, varianten De Risicobank
periode van bestaan 1901 - 1967
organisatie en inrichting Op 26 maart 1902 werd tijdens een vergadering van de Vereniging van Nederlandse Werkgevers in Amsterdam besloten over te gaan tot de oprichting van de “Vereeniging Centrale Werkgevers Risico-Bank”
werkgevers die dat wensten konden het ongevallenrisico overdragen aan deze vereniging die niet tot doel had om winst te maken
men koos voor de naam ‘bank’ omdat dit de financiering zou verg...
taak, activiteiten uitvoering van de Ongevallenwet-1901, later de Ongevallenwet-1921
de bank werkte met een omslagstelsel waarbij de in werkelijkheid gemaakte kosten werden omgeslagen over de leden
de Rijksverzekeringsbank werkte met een vaste premie die was gebaseerd op het soort bedrijf en de hoogte van het loon
zie verder onder Centraal Beheer
zuil
vindplaats zie onder: Centraal Beheer
openbaarheid zie onder: Centraal Beheer
omvang; inventarisnummers zie onder: Centraal Beheer
toon alle informatie