Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam College van Rijksbemiddelaars
naam, varianten Rijksbemiddelaars (tot  1940 namelijk geen college)
spotnaam: Rijksbeknibbelaars
periode van bestaan 1923 - 1967
organisatie en inrichting de Arbeidsgeschillenwet (1923) voorzag in de benoeming van vier, onafhankelijk van elkaar opererende rijksbemiddelaars met ieder hun eigen rayon
op 24 mei 1940 maakte de bezetter er een College van met grotere bevoegdheden
na de oorlog correspondeerde de samenstelling van het College met de diverse politieke stromingen. Zo bestond uit het College in 1959 uit 2 leden van de Partij van de Arbeid, 2 van de Kat...
taak, activiteiten volgens de Arbeidsgeschillenwet (1923) stelde de minister van Arbeid, Handel en Nijverheid Rijksbemiddelaars aan ? ? tot bevordering van de vreedzame bijlegging van geschillen over arbeidsaangelegenheden en tot het voorkomen van zoodanige geschillen?
vanaf 24 mei 1940 werd hun taak door de bezetter aanzienlijk uitgebreid doordat het college de bevoegdheid kreeg bindende loonbepalingen uit te ...
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
volgens de website van het Ned. Instituut voor Oorlogsdocumentatie bevinden zich daar geen delen van dit archief.
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers a) periode 1923-1940: niets
b) periode 1940-1942: 3,5 meter
96 inv. nrs.
c) periode 1945-1963: 1572 inv. nrs.
d) periode 1963-1970: 835 inv. nrs.
e) periode 1942-1945: zie format Gemachtigde voor den Arbeid
a) tot en met e): 61,3 meter.
toon alle informatie