Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Comité ter bespreking der sociale kwestie
naam, varianten Comité ter bespreking der sociale quaestie
periode van bestaan 1870 - 1880
organisatie en inrichting het comité werd opgericht op 30 oktober 1870
het was een losse organisatie
van 35 leden zijn de namen bekend
onder hen bevonden zich slechts 7 handwerkslieden
de meeste leden waren liberaal gezinde '‘heren van stand'’
voorzitter was J. de Jong van Beek en Donk, advocaat-generaal t...
taak, activiteiten het comité kwam meestal in Utrecht bijeen
het stelde zich ten doel belangstelling te wekken bij de ‘hogere standen’ voor de ‘sociale quaestie’, zoals een groep vooruitstrevende liberalen deze zag, namelijk als de problematische situatie  waarin de Nederlandse arbeiders verkeerden en die verbetering behoefte
?De openbare beraadslagingen zouden bestemd zijn...
zuil
vindplaats in 1896 had prof. B.H. Pekelharing de notulen van beide comités in bezit
de vindplaats van deze stukken is thans onbekend.
openbaarheid niet van toepassing
omvang; inventarisnummers onbekend
toon alle informatie