Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Gemachtigde voor de Arbeid
naam, varianten Gemachtigde voor den Arbeid
periode van bestaan 1942 - 1945
organisatie en inrichting volgens Verordening 114/1942 (in werking 1 november 1942) zouden alle bevoegdheden van het College van Rijksbemiddelaars overgaan naar een door de waarnemend-secretaris-generaal van Sociale Zaken benoemde Gemachtigde voor den Arbeid
de gemachtigde beschikte over een eigen bureau met hoofdrapporteurs en rapporteurs waar eind december 1943 225 personen werkzaam waren
de gemachtigde benoemde zelf een Raad van ...
taak, activiteiten “ordening van de arbeid” en “handhaving van de bedrijfsvrede”
dit omvatte een breed scala aan maatregelen op het gebied van lonen en andere arbeidsvoorwaarden, waaronder de kinderbijslag, en arbeidsrecht
de gemachtigde stelde bij verordening lonen en andere arbeidsvoorwaarden vast
hij was wel verplicht om bij belangrijke maatregelen overleg te ple...
zuil
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
NB: volgens de archievengids Tweede Wereldoorlog bevinden zich op het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie geen archivalia van de Gemachtigde
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers onbekend
inv. nrs. 97-160
toon alle informatie