Instellingen en personen

 
English | Nederlands

Instelling

Naam Nationaal Socialistische Beweging
naam, varianten NSB
N.S.B.
periode van bestaan 1931 - 1945
organisatie en inrichting de partij werd opgericht in 1931 en was vanaf de verkiezingen van 1935 in de Provinciale Staten en vanaf die van 1937 in de Staten-Generaal vertegenwoordigd
in april 1935 telde zij ruim 36.000 leden
leider van de partij was ir. Anton Mussert
de organisatie bestond uit een groot aantal afdelingen en  ‘formaties’, terwijl er ook organisaties waren voor jong...
taak, activiteiten politieke partij van nationaal-socialistische signatuur.
zuil
vindplaats Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam
openbaarheid op dit archief is de bij het NIOD gebruikelijke regeling van toepassing
personen die een archief willen raadplegen dienen vooraf een verklaring te ondertekenen
omvang; inventarisnummers totaal 49,50 meter, waarvan:
dossiers van afdelingen en formaties: 42,75 meter
396 inv. nrs. en
dossiers van de leider: 6,75 meter
53 inv. nrs.
toon alle informatie