Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

H. Sura-Vereeniging

Naam H. Sura-Vereeniging
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1889 (eerste vermelding)
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de armen en de Kerk te steunen

Activiteit

het steunen van de armen en de kerk

Bestuursleden

Mej. F. Moermans, presidente in 1894, 1899 en 1903.

Verantwoording gegevens

ad eerste vermelding:

ontleend aan de archiefgegevens

overige:

Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1894 (Alkmaar 1894) 624.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 444.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 820.

Archief

Het archief van de Parochie Onze Lieve Vrouwe van Lourdes en de H.H. Martelaren van Gorcum dat onder toegangsnr. 363.01 wordt bewaard in het Gemeentearchief Rotterdam, bevat onder inv. no. 273 de Statuten van de Sint Sura-vereeniging te Feijenoord, gedrukt, 1889.