Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Paulus-Vereeniging te Stratum

Naam St. Paulus-Vereeniging te Stratum
Plaats Stratum
Provincie Noord-Brabant
Begindatum 23 april 1899
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het matigen van het drankgebruik o.m. door van het 'namiddag-drinken' af te zien

Activiteit

Het opsparen van het borrelgeld voor een spaarkas; het verspreiden van stichtelijke, tot matigheid opwekkende, circulaires, het oprichten van volkskoffiehuizen, het voeren van actie om op andere dagen het loon uit te betalen; het bieden van culturele en muzikale activiteiten in verenigingsverband als alternatief voor het kroeglopen.

Afdeling van

de in 1898 opgerichte Bond van St. Paulus-Vereenigingen gevestigd te Den Bosch.

Bestuursleden

In 1902-1903: J. van Blarkom, president en kapelaan E.J.G. de Quay, secretaris.

Koninklijk Besluit 30 augustus 1900 nr. 47
Verantwoording gegevens

ad eerste en laatste vermelding en bestuursleden:

ontleend aan Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 326.

ad doelstelling, activiteit, levensbeschouwing en richtgroep:

ontleend aan G. Brom, De nieuwe kruistocht. Drankweergeschiedenis van Rooms Nederland 1895-1907 (Helmond 1909) 92.

ad Koninklijk Besluit:

Register van de Staatscourant 1900.

Opmerkingen

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief