Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Jongeheeren-Vereeniging

Naam Jongeheeren-Vereeniging
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1894 (eerste vermelding)
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jongens
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het financieel steunen van en propaganda maken voor het Roomsch-Katholiek Jongensgesticht onder het patronaat van den H. Laurentius (Falkenburg)

Activiteit

het verzamelen van wekelijkse en maandelijkse bijdragen en het maken van propaganda onder liefdadige stads- en geloofsgenoten voor het Roomsch-Katholiek Jongensgesticht onder het patronaat van den H. Laurentius (Falkenburg)

Bestuursleden

A.J.A. van der Poel, president in 1894, 1899 en 1903; Th. Nijs, vice-president in 1894, P.J. van Dalen, penningmeester in 1894 en C.P.J. van Muijden in 1899 en 1903; J.E. van Dalen, secretaris in 1894 en 1899 en J.M. Ogier in 1903.

Verantwoording gegevens

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland II: Gemeente Rotterdam (Amsterdam 1895) 140. (In opdracht der Vereeniging voor de staathuishoudkunde en de statistiek bewerkt door Ph.F.)

ad eerste en laatste vermelding en bestuursleden:

Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1894 (Alkmaar 1894) 621.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 446.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 823.