Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging ter bevordering der belangen van den Dienstbaren Stand

Naam Vereeniging ter bevordering der belangen van den Dienstbaren Stand
Plaats Middelburg
Provincie Zeeland
Begindatum 1884 (eerste vermelding)
Einddatum 1884 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ouderen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de bevordering der belangen van den dienstbaren stand:

1. door aanmoediging tot- en bevordering van trouwe- en langdurige dienstvervulling;

2. door ondersteuning van oude en gebrekkige dienstboden, die zich zoodanige hulp hebben waardig gemaakt (Goossens)

Activiteit

het aanmoedigen en bevorderen van trouwe dienstvervulling en het steunen van oude gebrekkige dienstboden

Koninklijk Besluit 20 juni 1884 nr. 36
Staatscourant

18-10-1884

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2238