Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Inrigting voor Doofstommen-onderwijs te Rotterdam, correspondentschap Middelburg

Naam Vereeniging Inrigting voor Doofstommen-onderwijs te Rotterdam, correspondentschap Middelburg
Plaats Middelburg
Provincie Zeeland
Begindatum 1858 (eerste vermelding)
Einddatum 1879 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gehandicapten, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21
Werkingsgebied Regionaal
Doelstelling

Instandhouding van de school te Rotterdam waarin aan doofstomme kinderen wordt onderwijs gegeven naar de Duitsche of Ammansche methode.

Activiteit

Het helpen financieren van de instandhouding van het doofstommeninstituut te Rotterdam, waarin 'in principe (...) alleen doof geboren of geworden en slechthorende kinderen [werden] opgenomen die niet of slecht konden spreken, ook wel z.g. hoorstommen.'

Afdeling van

correspondentschap van de Vereeniging Inrigting voor Doofstommen-onderwijs te Rotterdam, opgericht in 1853.

Bestuursleden

correspondent(en):

in 1858: mr. Willem Cornelis Mary de Jonge van Ellemeet te Oostkapelle.

in 1875: mr. Willem Cornelis Mary de Jonge van Ellemeet te Oostkapelle, mr. Pieter Romeijn, Johannes Luteijn, Christiaan Johan Damme, dr. E. Moll te Goes en Henry Pierre Winkelman te Vlissingen.

in 1880: mr. Willem Cornelis Mary de Jonge van Ellemeet te Oostkapelle, Johannes Luteijn, Christiaan Johan Damme en dr. E. Moll te Goes.

Verantwoording gegevens

Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsche naamwijzer 1858, 1875 en 1880 (Middelburg 1858, 1875 en 1880).

ad doelstelling en de activiteit:

ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging.