Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Jongedochters-vereeniging

Naam Jongedochters-vereeniging
Plaats Zutphen
Provincie Gelderland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Weduwen, Wezen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Meisjes
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

kleding voor armen weduwen en wezen te vervaardigen

Activiteit

het vervaardigen van kleding '(...) ten behoeve van behoeftige weduwen en weezen (...) De vergaderingen dezer vereeniging (...) worden elke Vrijdagavond van 7-9 uur gehouden.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 436.