Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Christelijke Meisjes-Vereeniging "Maran-Atha"

Naam Christelijke Meisjes-Vereeniging "Maran-Atha"
Plaats Deventer
Provincie Overijssel
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Wezen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Meisjes
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'vervaardiging van kleedingstukken voor armen, behoeftigen en weezen.' (Blankenberg)

Activiteit

'vervaardiging van kleedingstukken voor armen, behoeftigen en weezen.'

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 464.