Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vrouwenvereeniging: Maria, der Gereformeerde Kerk

Naam Vrouwenvereeniging: Maria, der Gereformeerde Kerk
Alternatieve namen
  • Vrouwenvereeniging "Maria" (gemeentelijke lijst)
Plaats Zaandam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1917 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Onderstand in ligging, dekking en kleeding aan behoeftigen van iedere gezindte, voor eens, maar niet voor altijd.' (Blankenberg)

Activiteit

'Onderstand in ligging, dekking en kleeding aan behoeftigen van iedere gezindte, voor eens, maar niet voor altijd. (...) Een onderzoek wordt vooraf ingesteld door het bestuur.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

ad laatste vermelding:

Ontleend aan een door de gemeente Zaandam in 1917 opgestelde 'Lijst van instellingen van weldadigheid te Zaandam, die zich bereid verklaard hebben aan de samenstelling van den Armenraad voor den nieuwen termijn van 4 jaren mede te werken’, in: Nationaal Archief, archief ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Volksgezondheid en Armwezen 1910-1918, toegangsnummer 2.04.54, inv. nr. 90.

De overige gegevens zijn ontleend aan J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 451.