Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Tiel

Naam Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Tiel
Plaats Tiel
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1811 (oprichting)
Einddatum 1969 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ambachtslieden, Werklozen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en haar afdelingen waren primair gericht op het 'beschaven' van het volk, het departement Tiel richtte daarnaast (op filantropisch gebied) een Hulpbank op.

Activiteit

Op het gebied van armenzorg: het oprichten en instandhouden van een Hulpbank te Tiel

Afdeling van

de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, opgericht in 1784 te Edam en vanaf 1787 gevestigd te Amsterdam.

Verantwoording gegevens

ad laatste vermelding:

geen; het departement Tiel bestaat nog; zie http://www.hotfrog.nl/Companies/Departement-Tiel-Der-Maatschappij-Tot-Nut-Van-t-Algemeen (19-4-2011)

ad leden en levensbeschouwing:

W.W. Mijnhardt en A.J. Wichers (reds.), Om het Algemeen Volksgeluk. Twee eeuwen particulier initiatief 1784-1984. Gedenkboek ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (Edam 198) 64 en 244

overige gegevens:

ontleend aan de archiefbeschrijving.

Opmerkingen

ad leden:

Tot circa 1900: mannen, zonder dat vrouwen expliciet werden uitgesloten, ze waren gewoon geen lid. Mijnhardt schrijft over het jaar 1864: 'Aan het afzonderlijk lidmaatschap van de vrouw werd toen nog helemaal niet gedacht. Dat komt pas weer 35 jaar later.' (Mijnhardt)

ad richtgroep:

werklozen, preventief

ad levensbeschouwing:

neutraal met een protestantse inslag die in de loop der tijd minder dominant werd.

 

Archief

Het archief van het departement Tiel van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen wordt bewaard in het streekarchief Rivierenland (nog niet geïnventariseerd). Het archief van de Hulpbank 1856-1983 is wel, apart, geïnventariseerd, maar (nog) niet op de website van het Streekarchief te raadplegen. Het wordt er bewaard onder nr. 55 (plaatsingslijst, openbaar, 0,5 m.).