Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsche Onderwijzers Propaganda-Club te Amsterdam, vanaf 1893 afdeling Amsterdam

Naam Nederlandsche Onderwijzers Propaganda-Club te Amsterdam, vanaf 1893 afdeling Amsterdam
Opmerkingen over naam Bedoeld is: propaganda voor de drankbestrijding
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 4 september 1892 (oprichting)
Einddatum 1923 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Onderwijzers en leraren
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

bestrijding van drankmisbruik, te beginnen bij de schooljeugd

Activiteit

'onder de leerlingen vinden de leden der N.O.P.C. gelegenheid om hunne beginselen langzamerhand ingang te doen vinden. Bij allerlei vakken, bij lees-, schrijf-, taal-, rekenonderwijs, bij aardrijkskunde, geschiedenis en vooral bij natuurkennis, overal bieden zich gelegenheden om een enkel woord over den drank te zeggen, er een afkeer van in te boezemen en gezonde dranken aan te bevelen. Doch het goede voorbeeld van den meester, zijn blauwe knoop, zijn "kinderen, ik drink nooit", zijn invloed bij schoolfeesten, dit alles werkt het meest.'

Werkt samen met

de Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van den Sterken Drank, opgericht in 1842 en gevestigd te Den Haag.

De eerste paar jaar was lidmaatschap van deze vereniging voor de leden van de OPC's te Amsterdam en elders verplicht, maar vrij snel na de oprichting van de NOPC werd deze afgeschaft.

Afdeling van

de landelijke Vereeniging Nederlandsche Onderwijzers Propaganda-Club, opgericht in 1893 en gevestigd te Utrecht.

Oprichters

A.J. Schreuder, P. Teunissen, J. Duin, M. den Hartog, A.P. Brink, F.J. Westendorp, J. de Boer, D. van Dalfsen, W. v.d. Weyde, R. Batenburg en Th. Bouwer e.a.

Koninklijk Besluit 15 juli 1895
Verantwoording gegevens

Algemeen:

F.U. Schmidt, 'De Nederlandsche Onderwijzers Propaganda-Club (voor drankbestrijding)', in: Th. Postma Thz. en Th W. v.d. Woude (reds.), De wegwijzer, maandschrift voor geheelonthouding, 1e jrg. (1898) 214-216.

ad Koninklijk Besluit:

Register van de Staatscourant van 1895.

ad laatste vermelding:

Jaap C. van der Stel, Drinken, drank en dronkenschap. Vijf eeuwen drankbestrijding en alcoholhulpverlening in Nederland: een historisch-sociologische studie (Hilversum 1995) 160.

Opmerkingen

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief

ad laatste vermelding:

'De NOPC wordt in 1923 opgeheven wanneer de belangstelling bij onderwijzers voor een actief bestaan als drankbestrijder sterk is afgenomen.' (Van de Stel 160)Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Het cluborgaan: maandblad van de Nederlandsche Onderwijzers Propaganda-club voor Drankbestrijding (Amsterdam 1900 -).